Sanering Gijmink

Het project Sanering Gijmink werkte jaren aan een veilige en schone leefomgeving van de woonwijk ’t Gijmink in Goor.  Het saneringswerk is inmiddels afgerond en binnenkort is op deze website meer informatie te vinden over de afsluiting van het project Sanering Gijmink. 

Sinds 2013 werd er gewerkt aan een grootschalige aanpak om de blootstellingsrisico's aan asbest weg te nemen. Het doel? Dat de bewoners van woonwijk Gijmink in de toekomst veilig kunnen wonen in een aantrekkelijke woonwijk. De werkzaamheden zijn eind 2019 afgerond.

Woont u in ’t Gijmink? Op deze website vindt u tot eind maart nog alle informatie over het project. En hierop komt alle informatie over de afsluiting van het project Sanering Gijmink. Eind maart zal deze website verdwijnen.