Kap eik hoek Gondalaan / J.M. de Bruynstraat

April 12, 2019

Op donderdag 12 april heeft burgemeester Ellen Nauta helaas het besluit moeten nemen een monumentale boom aan de Gondalaan (nabij huisnummer 20) te laten kappen vanuit veiligheidsoverwegingen.

In het veldonderzoek van de werkgroep Gondalaan is in juli 2018 al geconstateerd dat deze boom conditioneel slecht is. Bij het ontgraven van de toplaag rondom de boom, in het kader van de asbestbodemsanering, is afgelopen week door de boomdeskundige die toezicht houdt op het werk, geconstateerd dat de wortels van deze boom slecht zijn, wat aanleiding was om op 10 april j.l. een trekproef uit te laten voeren op deze boom.

De gemeten stabiliteitswaarde van de boom is slechts 90%. Dit is ruim onder de minimaal vereiste veiligheidswaarde van 140%. Op basis hiervan, en conform de boomverordening 2015, is aan de burgemeester het advies voorgelegd deze boom vanuit veiligheidsoogpunt te kappen. Dit advies is door haar overgenomen.

De boom wordt verwijderd nadat deze eerst is ge├»nspecteerd op de aanwezigheid van broedende vogels of andere dieren.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Arcadis, te bereiken onder telefoonnummer 06-46647364 of via info.asbestsaneringGijmink@arcadis.com